Allergikoll – många bryter mot lagen

SVEDALA.

Förra året gjorde kommunens miljöenhet flera oanmälda kontroller av restauranger och andra livsmedelsverksamheter. Syftet var att se om de håller sig till de lagar som gäller för allergiframkallande ämnen.

Av
Lena Karlsson

Allergikoll 2017 är ett samarbetsprojekt mellan miljöenheterna i sju kommuner. Utöver Svedala gjordes kontroller i Burlöv, Kävlinge, Staffanstorp, Lomma, Vellinge och Landskrona. Resultatet är inte så bra. 75 procent av de nästan 120 kontrollerade verksamheterna bröt nämligen mot lagstiftningen.

Den vanligaste avvikelsen var att livsmedelsverksamheterna saknade ett system för att informera kunden.

Utöver restauranger och kaféer kontrollerades 286 rätter. I dessa fanns det i 166 stycken, alltså nästan i 60 procent av de kontrollerade rätterna, odeklarerade allergener. Och i 40 procent av rätterna, det vill säga 114 stycken, fanns det en eller flera odeklarerade allergener, detta trots att verksamheten uppgett att en allergen inte skulle förekomma alls i rätten.

Enligt rapporten visar resultatet ”att kunskapen hos verksamheterna behöver förbättras” och att de nu har informerats om "vikten av att kunna lämna korrekt information gällande ingående allergener i de rätter som de serverar. Dessutom har det förtydligats hur verksamheterna ska lämna denna information för att uppfylla aktuell lagstiftning.”

Kontrollerna var företrädesvis oanmälda. Vid inspektionen kontrollerades om verksamheterna lämnade allergiinformation och om den uppfyllde kraven i lagstiftningen. Därefter kontrollerades om den information som lämnades var korrekt, felaktig eller inte om man inte kunde svara på frågor om mellan en till tre rätter innehåller allergener.

I Sverige lider cirka 15 procent av överkänslighet mot mat. Det kan vara allergi, gluten- eller laktosintolerans eller någon annan överkänslighetsreaktion. För de allra känsligaste personerna räcker det med mycket små mängder för att reagera. Det är därför viktigt att konsumenter får korrekt information

Sedan 2014 gäller informationsförordningen i hela EU. Den innebar att kunder ska få information när de köper oförpackade livsmedel på till exempel en restaurang eller kafé. För de 14 allergener som orsakar flest allvarliga överkänslighetsreaktioner finns det särskilda märknings- och informationskrav som alla livmedelsföretagare måste följa.

FAKTA

De 14 allergenerna är: Spannmål som innehåller gluten, kräftdjur, ägg, fisk, jordnötter, sojabönor, mjölk, inklusive laktos/mjölksocker, nötter, selleri, senap, sesamfrön, svaveldioxid - mer än 10 mg/kilo eller 10 mg/liter, lupin och blötdjur.

Publicerad 29 March 2018 11:36