Kriminalvårdanstalten i Skänninge har säkerhetsklass två, och har jämförts med den som kan byggas i Svedala.

Kriminalvårdanstalten i Skänninge har säkerhetsklass två, och har jämförts med den som kan byggas i Svedala. Foto: Svedala kommun

Fyra föreslagna fängelselägen stryks

Fastighetsägare vill inte sälja – fem alternativ kvarstår

SVEDALA KOMMUN.

Fyra alternativ stryks i lokaliseringsstudien gällande eventuell etablering av en kriminalvårdsanstalt, det beslutade kommunstyrelsen under sitt senaste sammanträde.

Av
Emma Brännman

Efter protester mot en eventuell etablering av ett fängelse i Svedala kommun beslutade kommunfullmäktige den 21 mars att återremittera den lokaliseringsstudie som presenterades i slutet av januari, till kommunstyrelsen.

Nu föreslår kommunstyrelsen att fyra av de nio lokaliseringsalternativ som tidigare har presenterats i lokaliseringsstudien stryks. Detta beror på att markägare som äger fastigheter inom dessa fyra områden har meddelat att de inte är intresserade av att sälja sina fastigheter för en eventuell etablering av en kriminalvårdsanstalt. De fyra lokaliseringsalternativen som kommunstyrelsen därför stryker är Hyby, Holmeja, Sturup sydöst samt Yddinge cirkulationsplats. Det skriver Svedala kommun på sin webbplats.

Vidare föreslår kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) att det ska beställas en analys om hur kommunens varumärke påverkas av ett fängelse. Hon vill också se en analys av vilken effekt en etablering av en ny arbetsplats i den här storleken kan ha på näringslivet i kommunen.

Kommunstyrelsen kommer att arbeta vidare med ärendet vid sitt nästa sammanträde, den 7 maj.

Då ska politikerna ta ställning till frågorna som rör arbetet med miljöaspekter vid en anläggning av en kriminalvårdsanstalt.

Publicerad 11 April 2018 10:54