Nena Ermin, tillförordnad gruppchef för områdespoliserna i lokalpolisområdet.

Nena Ermin, tillförordnad gruppchef för områdespoliserna i lokalpolisområdet. Arkivfoto: Emma Brännman

Sex områdespoliser saknas på Söderslätt

SVEDALA/VELLINGE/TRELLEBORG.

Meningen är att det ska finnas åtta områdespoliser i lokalpolisområdet. I nuläget får Svedala, Trelleborg och Vellinge dock nöja sig med två.

Av
Emma Brännman

Sedan områdespoliserna infördes för ett par år sedan har tanken varit att det ska finnas totalt åtta stycken i Lokalpolisområde Trelleborg, där även Svedala och Vellinge ingår. Som mest har områdespoliserna varit sex stycken. I nuläget är de två, på grund av att några poliser har bytt tjänst och någon har blivit sjukskriven.

Områdespolisernas uppgift är att arbeta långsiktigt och brottsförebyggande. Arbetsuppgifter som nu får stå tillbaka för högre prioriterade insatser.

Nena Ermin är tillförordnad gruppchef för områdespoliserna.

– Tanken är att det ska vara åtta områdespoliser, men vi är ju fler poliser än så i lokalpolisområdet. Förutom områdespoliserna har vi även poliser inom ingripandeverksamheten och inom utredningsverksamheten som i högsta grad jobbar i alla tre kommunerna. När poliser från ingripande- och utredningsverksamheterna har tid så arbetar de med långsiktigt brottsförebyggande. Men ingripande och utredning måste givetvis prioriteras, det tror jag att alla håller med om, säger Nena Ermin som understryker att det brottsförebyggande arbetet ska genomsyra allt som polisen gör.

Målet är att på sikt fylla de vakanta platserna.

– Vi jobbar mot att fylla upp platserna, men just nu finns inte personal till det. Vi har de resurser vi har och då får vi göra det bästa av dem. Vi har även våra kommunpoliser, en i varje kommun, som är viktiga för den lokala lägesbilden, säger Nena Ermin.

Vellinge kommun har genom Sydsvenskan aviserat att man inte kommer att teckna några nya medborgarlöften med polisen i år, då kommunen inte kan känna sig säker på att löftena kan hållas med dagens resurser. I Svedala kommun har inga nya löften för 2018 tecknats ännu.

– Det är upp till varje kommun att göra den bedömningen. Vi följer alltid läget i kommunen. Skillnaden från vår sida nu är att det kan vara en polis från ingripandeverksamheten istället för en områdespolis som jobbar med det långsiktiga arbetet. Det är sak samma för medborgarna, säger Nena Ermin.

Publicerad 17 April 2018 16:07