Åkerbrukets förskola kommer att likna ett växthus.

Åkerbrukets förskola kommer att likna ett växthus. Illustration: Zoltan Kiss/Urban vision AB

440 nya förskoleplatser inom två år

SVEDALA KOMMUN.

Invånarna i kommunen blir allt fler och så även behovet av förskoleplatser. Nu är 440 nya sådana på gång.

Av
Emma Brännman

Svedala kommun räknar med att skapa 440 nya förskoleplatser de kommande två åren. Detta på grund av att allt fler barnfamiljer bosätter sig i kommunen. År 2045 räknar Svedala kommun med att invånarantalet uppgår till omkring 30 000.

Nu byggs tre nya förskolor. Först ut är förskolan Bara backar i Bara, med plats för 160 barn, som väntas öppna under våren 2019 i samband med inflyttning i de första husen i området.

Därefter följer Åkerbrukets förskola på Aggarpsvägen nära den nya Aggarpsskolan. Förskolan ska ha åtta avdelningar som också kommer att kunna inrymma 160 barn. Förskolan beräknas stå klar under våren 2020.

I samband med att skolverksamheten i Röda skolan flyttar till Aggarpsskolan kommer Röda skolans lokaler byggas om och anpassas till förskoleverksamhet med plats för totalt 120 barn.

Tidigare har det fattats beslut om att bygga ut Mumindalens förskola i Klågerup och arbetet med detta är nyligen påbörjat.

Publicerad 18 April 2018 11:24