Genrefoto: Mostphotos.com

Kommunen får kritik för illegalt stödboende

SVEDALA.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kräver att ett vårdbolag omgående upphör med att driva ett stödboende för ensamkommande ungdomar i Svedala. Verksamheten har drivits utan tillstånd i ett år genom avtal med kommunen, som också kritiseras för sitt agerande.

Av
Emma Brännman

IVO bedömer att kommunen har brustit då den placerat barn och unga i stödboendet trots att bolaget som driver boendet saknar tillstånd för verksamheten. Men eftersom socialnämnden i Svedala kommun har redovisat hur bristen ska åtgärdas, samt säkerställa att liknande brister inte sker igen, ställer IVO inga krav på ytterligare åtgärder.

Bolaget som har drivit stödboendet har redovisat för IVO att de har missuppfattat vilka skyldigheter de hade när de startade verksamheten, eftersom reglerna om tillstånd ändrades förra året. För en enskild verksamhet krävs numera tillstånd för att bedriva stödboende. Tidigare gällde att tillstånd inte behövdes för verksamheter som kommunen genom avtal hade överlämnat till en enskild att utföra.

Bolagets företrädare trodde därför att det var tillräckligt att de före den 15 april 2017 anmälde sin verksamhet till IVO:s omsorgsregister. Ansvaret gällande tillstånd i övrigt uppfattade bolaget låg på Svedala kommun. Först i februari 2018 ansökte bolaget om att bedriva stödboende. I mars 2018 avslogs ansökan eftersom IVO bedömde att bolaget inte har förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet.

Socialnämnden lämnade den 21 maj in en redogörelse till IVO om att nämnden beslutat att häva avtalet med bolaget. Av nämndens redogörelse framgår även att kommunen har tagit över driften av verksamheten.

IVO inledde inledde sin tillsyn av boendet efter uppgifter från Svedala kommun om att boendet saknade tillstånd.

Publicerad 04 June 2018 13:59