Ingen HBTQ-certifiering i sikte

SVEDALA KOMMUN.

Det blir ingen HBTQ-certifiering av familjehemsverksamheten i Svedala kommun. Det har socialnämnden beslutat.

Av
Emma Brännman

Lokaltidningen har tidigare berättat om förslaget från en kommuninvånare om att HBTQ-certifiera hela Svedala kommuns verksamhet, med familjehemmen som en särskild punkt i certifieringen. Tanken med förslaget var att genom en särskild utbildning via RFSL ge familjehemmen verktyg för att skapa inkluderande miljöer där var och en bekräftas som den är. Förslaget fick stöd av 37 personer på Idé Svedala.

Men nu har socialnämnden beslutat att inte certifiera familjehemmen. En HBTQ-certifiering av Svedala kommuns familjehem skulle kosta 200 000 kronor. Därtill kommer kostnader för att utbilda personalen inom individ- och familjeomsorgen, vilket skulle dubblera kostnaden.

Enligt vård och omsorg blir kostnaden för en certifiering av familjehemsvården för hög, sett till antalet personer som familjehemmen når ut till. Eftersom familjehemmen får grundutbildning samt regelbunden handledning så anses behovet redan vara uppfyllt.

Vård och omsorg tycker dock att det är av stor vikt att anställda har ett gott bemötande och en inkluderande arbetsmiljö.

"Kunskapen om normer samt konsekvenser av normer är en kunskap som behöver spridas och precis som förslagsställaren skriver är det extra viktigt för barn och ungdomar som ofta redan lever i en utsatt eller normbrytande situation" skriver vård och omsorg.

Ett litet hopp lever fortfarande om att andra kommunala verksamheter kan få en HBTQ-certifiering, men det är upp till kommunstyrelsen att besluta om.

Publicerad 05 June 2018 07:00

Lokaltidningen Svedalas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag