Klent intresse för dagcentral i Klågerup

Av
Emma Brännman

KLÅGERUP. Ambjörn Hardenstedt (S), Lars Lundgren (MP) och Jörgen Persson (V) vill öka utbudet av aktiviteter för seniorer i Klågerup. Utifrån en motion skriven av de tre politikerna genomfördes en undersökning av intresset för att skapa en ny mötesplats på Solgården i Klågerup.

Det har hållits två försök till dialogmöten med seniorer i Klågerup. Första tillfället hölls i slutet av sommaren 2017 och då kom tre personer. Andra tillfället hölls i april 2018 och vid det tillfället kom två personer. Vid båda tillfällena diskuterades varför det var dålig uppslutning på mötena samt vad en dagcentral skulle kunna innehålla. Vård och omsorg konstaterar, med tanke på det sviktande underlaget, att det inte finns ett tillräckligt stort intresse bland seniorerna i Klågerup för att starta en dagcentral.

Publicerad 26 June 2018 07:00