Trafikstörningar vid asfalteringsarbete

SVEDALA. Den 2–6 juli asfalteras Södra infarten och Aggarpsvägen (infarten till Aggarpsskolan) i Svedala. Under dessa dagar kan trafikstörningar uppstå. Boende i området får använda alternativ väg eftersom vägarna är avstängda under asfalteringen. Måndagen den 2 juli asfalteras rondellen vid södra infarten, på tisdagen är det infartsvägen till Aggarpskolan som asfalteras, på onsdagen lilla cirkulationsplatsen vid infartsvägen till Aggarpskolan. Torsdagen den 5 juli asfalteras gång- och cykelvägar i området. Fredagen är endast en reservdag, ifall arbetet drar ut på tiden eller andra hinder stöts på.

Avgångarna från busshållplatserna längs Södra infarten kommer att vara inställda hela dygnet den 2 juli.

Publicerad 26 June 2018 07:00