Ett steg närmare utbyggnad av Baraskolan

Av
Emma Brännman

BARA. Svedala kommun tecknar avsiktsförklaring med Svedab om utbyggnad av Baraskolan F-3, det beslutade kommunstyrelsen nyligen. Behovet av skolplatser ökar i kommunen, inte minst i Bara.

En utbyggnad av Baraskolans lokaler innebär att det inte behöver göras några ingrepp i befintliga lokaler, förutom när skoldelarna byggs ihop. Behovet av utbyggnad är beräknat till cirka 750 kvadratmeter och utrymme för en sådan utbyggnad finns öster om befintlig byggnad. I den nya delen av skolan kan det placeras fyra klassrum med tillhörande grupprum, arbetsrum och kapprum. Det ska också finnas utrymme för fritidshem.

Förutom tillbyggnaden behöver två kapprum byggas ut i befintlig skolbyggnad, inklusive två nya toaletter, eftersom nuvarande kapprum är för små för dagens antal elever.

Avsiktsförklaringen mellan Svedala kommun och Svedab inkluderar framtagande av förslag på en kalkyl som resulterar i ett preliminärt hyresavtal. Om detta ska sedan beslutas i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen innan man kan gå vidare.

Publicerad 27 June 2018 09:35