En bra bit kvar till bäst

SVEDALA.

När tidningen Aktuell Hållbarhet presenterar sin årliga ranking "Sveriges miljöbästa kommun" har Svedala klättrat 39 placeringar.

Av
Emma Brännman

Svedala kommun klättrar 39 placeringar i rankingen och landar i år på plats 104 av 290. Bäst i Sverige enligt den här rankingen är Helsingborg, sämst är Åsele kommun. Kommunerna har även delats in i mindre grupper för att bättre kunna jämföras med liknande kommuner. I gruppen "Pendlingskommuner nära storstad" hamnar Svedala på plats 30 av 43.

Svedala kommun får 20,3 poäng av totalt 44,5. Resultatet baseras till största delen på en enkät som skickats ut av Aktuell Hållbarhet. Data har även samlats in från Vattenmyndigheterna, Boverket, Kolada, Miljöfordon Syd, Ekomatscentrum, Håll Sverige Rent, Naturskyddsföreningen och SKL. De kommuner som hamnar långt ner på listan har i de flesta fall inte svarat på enkäten.

Rankingen identifierar inte enskilda projekt, investeringar eller beslut. Men den visar, enligt Aktuell Hållbarhets chefredaktör Mikael Salo, att de kommuner som ligger i topp har politiker som prioriterar miljöfrågorna högt.

Hela listan finns att ta del av här.

Publicerad 29 June 2018 07:00