Genrefoto: Mosphotos.com

Polisen mäter tryggheten i kommunen

SVEDALA KOMMUN. Polisen genomför just nu sin årliga trygghetsmätning i Svedala kommun. Undersökningen görs för att ge Polisen större kunskap om vad kommuninvånarna har för uppfattning om upplevd trygghet, oro och eventuella problem här.

I undersökningen är kommunen indelad i olika områden och i varje område görs ett slumpmässigt urval bland personer i åldersgruppen 16–85 år. Totalt 300 personer i kommunen erbjuds att delta i undersökningen som skickas ut brevledes och avslutas den 9 oktober.

Resultatet från trygghetsmätningen blir en del i planeringen av polisens och kommunens verksamheter när det gäller trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Publicerad 21 August 2018 07:00