Storgatan i Svedala.

Storgatan i Svedala. Arkivfoto: Emma Brännman

Vill se enkelriktning av Storgatan

Av
Emma Brännman

SVEDALA. Debatten om Storgatan fortsätter. Nu ger sig den före detta stadsarkitekten Jan Bergfelt in i diskussionen och föreslår att gatan enkelriktas.

"Som tidigare tjänsteman i kommunen (1996-2000) blev jag insatt i de olika faserna i Storgatans omgestaltningar under många års tid. Från regelrätt gata med trottoarer till gågata och gångfartsområde. Är medveten om allmänhetens, handelsmännens och politikernas olika syn på hur gatan ska trafikeras, men hitintills har man inte funnit något sätt som alla tycks gilla" konstaterar han i sitt medborgarförslag på Idé Svedala.

För närvarande är gatan dubbelriktad och ett gångfartsområde. Men hastighetsbegränsningen respekteras i många fall inte.

"Jag har vid ett antal tillfällen försökt få gehör för att göra Storgatan enkelriktad från Stortorget till Marknadstorget. Så skedde, under min tid, med Bankgatan som fungerar utmärkt (...). Hastighetsnedsättande åtgärder blir lätt att att åstadkomma med reversibla 'gupp' på några ställen i trafikytan. Bilparkering kan samtidigt ske smidigt på båda sidor i en riktning" skriver Jan Bergfelt.

Han föreslår att politikerna enas om en försöksperiod för att utvärdera enkelriktning av gatan.

"Det är väl förberett för att åstadkomma enkelriktning utan ombyggnad. Endast viss omskyltning krävs samt några tillfälliga gupp. Sålunda kan detta prövas utan nämnvärda kostnader".

Publicerad 07 September 2018 08:42