Genrebild.

Genrebild. Foto: Mostphotos

Brister på Svedalaskola – stödbehov förbises

Skolan hävdar att eleven saknar stödbehov men Skolinspektionen invänder

SVEDALA.

Skolinspektionen riktar nu kritik mot en skola i Svedala för att skolan inte har utrett en elevs stödbehov tillräckligt.

Av
Emma Brännman

Skolinspektionen kritiserar en skola i Svedala för otillräcklig utredning av en elevs stödbehov. Skolan anmäldes av föräldrarna i juni. De uppger att eleven har svårt för inlärning och får betyget F i flera ämnen.

Skolan hävdar att eleven saknar behov av särskilt stöd och att hen kommer att klara kunskapskraven i flera ämnen, men myndigheten invänder med att stöd ska ges för att eleven ska klara alla ämnen.

Nu förelägger inspektionen Svedala kommun att skyndsamt göra en fullständig utredning av elevens behov av särskilt stöd, upprätta ett åtgärdsprogram samt säkerställa att beslut om placering i särskild undervisningsgrupp fattas om sådan åtgärd sätts in. Åtgärderna ska vara genomförda senast den 23 november.

Publicerad 24 October 2018 11:07