Bild från första träffen, på Svedala bibliotek.

Bild från första träffen, på Svedala bibliotek. Foto: Svedala kommun

Var med och forma framtiden – så blir Bara bättre

Nytt lokalt nätverk om trygghet och trivsel

SVEDALA/BAR/KLÅGERUP.

Det är dags för ett nytt möte om trygghet och folkhälsa. Den här gången är det Baraborna som får chansen att påverka och ställa frågor till kommunens representanter.

Av
Emma Brännman

Rådet för trygghet och folkhälsa och Svedala tillsammans bjuder under hösten in till tre allmänna möten för att diskutera delaktighet, trygghet och trivsel i Svedala kommun. Träffarna kallas för lokala nätverk och det första hölls på biblioteket i Svedala i september.

Mötena är utformade efter modellen open space, och upplagt så att mötesdeltagarna sätter agendan.

– Under mötet utgår vi från ämnen som deltagarna vill prata om och sedan bildas diskussionsgrupper kring de olika ämnena. Mötet är också ett tillfälle att ställa frågor och få information, säger Tomas Djurfeldt, områdeschef kultur och fritid på Svedala kommun.

Förutom Tomas Djurfeldt deltar kommunpolisen, representanter för kommunens gata och parkavdelning, skolorna, Ungas fritid, socialtjänst och bibliotekspersonal. Ett 30-tal personer deltog i mötet i Svedala och då bestämdes bland annat att gatu- och parkeneheten tillsammans med skolorna ska se över utbildning i trafikregler för unga trafikanter.

Annat som kom fram var önskemål om att starta en bokcirkel på lätt svenska, att nattvandrarna ska samarbeta med ungas fritid och med trygghetsvärdarna samt att nattvandrarna ska delta i föräldramöten på skolorna.

– Mötesupplägget är bra för att det handlar om att få till en dialog och samverkan mellan kommun och medborgare. Under mötet kan tjänstemännen fånga upp bollar direkt, eller svara på frågor och funderingar. Sådant som inte genomförs direkt tar vi med oss och vidarerapporterar till rådet för trygghet och folkhälsa. Det är ett framgångsrikt koncept och jag tycker att vi fick värdefulla diskussioner under första träffen. säger Tomas Djurfeldt.

Den 25 oktober är det dags för nästa lokala nätverk. Då på biblioteket i Bara.

Lokala nätverk

25 oktober klockan 16.30–18.30 på Bara bibliotek.

27 november klockan 16.30–18.30 på Klågerups bibliotek.

Publicerad 25 October 2018 00:00