Ambjörna Hardenstedt (S), oppositionsråd, och Linda Allansson Wester (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ambjörn Hardenstedt (S), oppositionsråd, och Linda Allansson Wester (M), kommunstyrelsens ordförande. Foton: Emma Brännman

Badhus får nobben i nya budgeten

Satsningar på näringsliv och lärartäthet

SVEDALA.

Satsningar på näringsliv och lärartäthet ser ut att bli verkliga när budgeten ska antas av kommunfullmäktige. Men det efterlängtade badhuset får nobben.

Av
Emma Brännman

Under kommunstyrelsens senaste möte lades förslag till kommunbudgeten fram för åren 2019–2022. Det var de borgerligas förslag som vann det största stödet. Budgetförslaget har tagits fram av Moderaterna, Centern, Liberalerna och Barapartiet. De vill bland annat öka anslaget till näringslivsarbetet och satsa på minst en halvtidstjänst som näringslivsstrateg ytterligare. I dag arbetar en tjänsteman som näringslivsstrateg på heltid.

– Den extra tjänsten kan fungera som ett bollplank och göra näringslivsenheten mer kreativ, samtidigt som man skulle kunna göra fler företagsbesök och stärka relationen till näringslivet, säger Linda Allansson Wester (M).

Fyrklövern vill också utreda om arbetet med näringslivsfrågorna bör omstruktureras. Bakgrunden är att Svedala kommun på sistone hamnat långt ner i flera näringslivsrankingar och att kommunala tjänstemäns och politikers attityder till näringsliv ofta får ett lågt betyg.

Förslaget är att starta ett bolag eller en förening där kommunrepresentanter och företrädare för näringslivet ingår. Till det säger de rödgröna nej.

– Vi tror inte att en ny organisationsform är en bra idé utan ser hellre att vi förbättrar vårt interna arbete och den kommunikationen vi har i dag, säger Ambjörn Hardenstedt (S) som menar att fyrklöverns förslag innebär en alltför stor förändring och att det skulle öka avståndet mellan näringslivet och kommunhuset.

Klara indikationer om att antalet vuxna i förskolan är för lågt

Vidare vill fyrklövern öka lärartätheten i grundskolan och öka anslaget dit med två miljoner nästa år. En summa som ökas med hundratusen för varje nästföljande år. Men där menar Socialdemokraterna att det har gjorts satsningar, och att förskolan i stället är det som bör prioriteras nu.

– Vi har fått klara indikationer om att antalet vuxna i förskolan är för lågt, det hör vi både i debatter och när vi pratar med föräldrar. Därför vill vi lägga två miljoner på förskoleverksamheten. Pengarna skulle antingen kunna gå till ett antal nya tjänster eller användas till att stärka upp resurserna som finns genom att personer som jobbar halvtid går upp till heltid, säger Ambjörn Hardenstedt.

Socialdemokraterna vill även satsa 1,25 miljoner kronor för att 2021 påbörja en detaljplanestudie och projektering för ett badhus i kommunen. Ett förslag som de inte får tillräckligt stöd för i kommunstyrelsen.

– Vi vill utreda hur det skulle kunna göras på ett bra sätt, om det kan drivas i kommunal eller privat regi och så vidare. Men det fick vi inte igenom. Företrädare för Moderaterna ställde sig väldigt negativa till förslaget och Sverigedemokraterna likaså, säger Ambjörn Hardenstedt.

Tidigare diskussioner om att etablera ett badhus i kommunen har varit ett spel för gallerierna av Moderaterna, menar han.

Varför kan inte Svedala?

Badhuset har länge varit ett önskemål för Socialdemokraterna och Ambjörn Hardenstedt visar upp de första ritningarna som togs fram, 1989. Sedan dess har badhus byggts i flertalet skånska kommuner, medan Svedala fortfarande står utan.

– Man kan alltid fråga sig om det behövs ett badhus i kommunen när det finns andra nära. Men om alla andra kan, varför kan inte även Svedala? Ett badhus innebär en stor investeringskostnad men det kan också göra stor nytta över tid. Det finns en stor efterfrågan och attraktionskraften skulle kunna bli stor. Det pratas ofta om kommunens varumärke. Ett badhus är ett bra sätt att stärka det, säger Ambjörn Hardenstedt.

Publicerad 31 October 2018 07:00