Regnbågsflagga.

Regnbågsflagga. Foto: Mostphotos.com

Kommunen utbildar all personal i HBTQ-frågor

Medborgares förslag ligger bakom satsningen

SVEDALA KOMMUN.

Kunskapshöjande insatser inom HBTQ-frågor ska genomföras i kommunens verksamheter. Det har kommunstyrelsen nu sagt ja till.

Av
Emma Brännman

En medborgare har via Idé Svedala föreslagit att kommunen ska HBTQ-certifiera hela sin verksamhet samt låta familjehemsvården vara en särskild punkt i certifieringen. Förslaget överlämnades till socialnämnden som beslutade att inte HBTQ-certifiera kommunens verksamheter på grund av att kostnaden anses bli för hög, sett till hur många som nås.

HBTQ-certifieringar utfärdas av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL). En certifiering fås genom en grupputbildning under fyra halvdagar och kostar 125 000 kronor för en grupp på 25 personer.

Socialnämnden valde även att översända förslaget till kommunstyrelsen för ett ställningstagande. Där har det nu bestämts att kommunledningsgruppen får i uppdrag att under kommande tre år genomföra kunskapshöjande insatser i HBTQ-frågor inom samtliga av kommunens verksamhetsområden.

"Att anställda i kommunen ska ha kunskap om HBTQ-frågor är viktigt. Detta gäller särskilt i de verksamheter som har mycket kontakt med barn, unga och utsatta medborgare" står det bland annat i beslutet.

Publicerad 31 October 2018 10:22