Naverlönnskolan i Svedala.

Naverlönnskolan i Svedala. Arkivfoto: John Nordh

Elev godkändes felaktigt i flera ämnen – Svedalaskola får skarp kritik

Skolan: "Specialpedagogerna är hårt belastade"

SVEDALA.

Naverlönnskolan får skarp kritik av Skolinspektionen sedan den dröjt med utredning av en elevs stödbehov. Eleven har även felaktigt uppgetts vara godkänd i flera ämnen.

Av
Emma Brännman

Nu kritiserar Skolinspektionen Naverlönnskolan i Svedala för att ha dröjt med att utreda en elevs stödbehov. Myndigheten slår även ner på brister i utredningen som senare har gjorts av skolan. Hur skolan har kommit fram till att eleven inte behöver stöd är oklart, enligt Skolinspektionen. Dessutom uppges eleven felaktigt vara godkänd i flera ämnen.

Anmälaren vid flertalet tillfällen ställt frågan om särskilda stödåtgärder för eleven, varpå skolpersonal har svarat att det finns många barn på skolan som behöver särskilt stöd och att specialpedagogerna är hårt belastade.

Skolinspektionen förelägger Svedala kommun att senast den 16 januari 2019 vidta åtgärder så att elevens rätt till stödåtgärder tillgodoses. Inspektionen ger även skolan ett generellt föreläggande gällande att rektor alltid måste se till att skolpersonal skyndsamt anmäler en elevs utredningsbehov till rektorn om det kan befaras att eleven inte kommer att uppnå kunskapskraven.

Publicerad 02 November 2018 09:10