Genrefoton.

Genrefoton. Foto: John Nordh/Mostphotos.com

Funktionsnedsatta går miste om ersättning – kommunen avböjde bidrag

"Känns som en väldigt märklig sak att tacka nej till"

SVEDALA.

Ett statsbidrag på 350 miljoner kronor skulle ge personer inom daglig verksamhet några tusenlappar extra i plånboken. Men flera skånska kommuner, däribland Svedala, valde att inte rekvirera hela sin del av pengarna.

Av
Emma Brännman

Sanna Hjalmarsson

Fem skånska kommuner valde att inte ta ut några av pengarna som de tilldelats av Socialstyrelsen för att höja habiliteringsersättningen. Sju valde att bara plocka ut en mindre del av pengarna, däribland Svedala kommun.

– Det känns mycket märkligt. Det gäller en grupp i samhället som har det allra sämst och som så väl behöver lite extra pengar. Varför då inte ta emot det man blivit berättigad till, säger Gerd Johansson, ordförande i intresseföreningen FUB i Lund med omnejd, som arbetar för att hjälpa personer med intellektuell funktionsnedsättning.

För att få del av statsbidraget, som fördelades utifrån hur många personer respektive kommun sysselsätter i daglig verksamhet, fanns enligt Socialstyrelsen inga andra villkor än att kommunen skulle rekvirera pengarna och se till att de kom brukarna tillgodo.

– Trots det väljer man att avstå. Även om det bara rör sig om en engångssumma är det mycket pengar för den enskilde individen. Totalt rör det sig om 7–8 000 kronor för en person med heltidssysselsättning, säger Gerd Johansson.

När rekvisitionstiden för bidraget löpte ut i juni i år hade Svedala kommun bara tagit ut 40 000 av sina 385 000 kronor.

– Det är för mig helt oförståeligt. Det är rena pengar som de här individerna hade kunnat göra något kul för. Vanligtvis har de inte mycket guldkant på tillvaron. Det är självklart positivt även om det bara är tillfälligt, säger Gerd Johansson.

Socialnämndens ordförande i Svedala, Per Mattsson (M), säger att han inte minns hur resonemanget gick när statsbidraget skulle rekvireras.

– Vi har rekvirerat 40 000 kronor och höjt habiliteringsersättningen men jag kommer inte ihåg detaljerna kring varför vi gjorde som vi gjorde. Den som har detaljerna är dåvarande socialchefen, men hon har slutat, säger han.

Vad finns det för anledning inte ta ut hela beloppet?

– Det är oftast inte så enkelt som det låter. Att ta del av statsbidrag är förenat med skyldigheter också, säger Per Mattsson.

Han hänvisar vidare till Maria Danielsson som är ställföreträdande socialchef.

– I Svedala kommun har vi valt att höja den befintliga habiliteringsersättningen från 36 kronor per dag till 50 kronor per dag. För innevarande år valde vi att ta ut 40 000 kronor av statsbidraget. Därefter kommer vi permanent att skjuta till pengar själva, säger Maria Danielsson.

För närvarande får 32 personer i Svedala kommun habiliteringsersättning. Maria Danielsson tror att en tillfällig höjning av ersättningen bara skulle leda till besvikelse.

– Jag tror att många hade blivit väldigt besvikna om ersättningen hade stigit och sedan sänkts igen. Vissa hade nog inte ens förstått det fullt ut. säger Maria Danielsson.

Hade man inte kunnat lösa det så att pengarna ändå kom personerna till godo?

– Det var väldigt riktade pengar som skulle användas antingen till att införa eller höja habiliteringsersättningen. Jag var inte med i diskussionerna fullt ut och kan inte säga mer än att vi resonerade på det här sättet då. Vi brukar använda alla medel vi får del av, men den här gången valde vi att göra så här, säger Maria Danielsson.

De pengar som inte rekvirerats fördelades istället mellan andra kommuner, som förutom att kryssa i att de ville ta del av sin egen pott även anmält intresse att vara med och ta del av ofördelade medel. Två av dessa kommuner var Lund och Malmö som fick drygt elva respektive 21 miljoner kronor – summor långt över vad de egentligen tilldelats.

Publicerad 09 November 2018 07:00