Genrebild.

Genrebild. Foto: Mostphotos.com

Polisen: "Antalet bostadsinbrott på historiskt låg nivå"

Medborgare har ökat sin förmåga att skydda sig själv och grannen

SVEDALA KOMMUN.

Nu presenterar Polisen resultatet av årets trygghetsmätning i Svedala kommun. Det visar att den upplevda tryggheten ökar något, men att trafikproblemen kvarstår.

Av
Emma Brännman

Den upplevda tryggheten stiger något, visar resultatet av Polisens senaste trygghetsmätning i kommunen.

"Oron att utsättas för brott har minskat, liksom oron för bostadsinbrott. Dock ligger nivån för störande ungdomsgäng i tätorten Svedala fortsatt högt. Även trafiken är ett problem med bilar som kör för fort och buskörning med mopeder", skriver Polisen i sin rapport.

Trygghetsmätningar har genomförts i landet sedan mitten av 1990-talet. Syftet är att ta reda på allmänhetens brottsutsatthet, erfarenhet av ordningsstörningar, mer konkreta trygghetsuppfattning och bedömning av Polisens lokala insatser. Mätningarna görs i samarbete med kommunerna, och resultaten ska ligga till grund för planering och uppföljning av den lokala verksamheten.

I Svedala kommun har totalt 600 enkäter skickats ut. Hälften i kommundelen som kallas för Svedala norra och hälften i tätort och övrigt. Svarsfrekvensen i norra delen ligger på 64,1 procent och i tätorten och övriga på 66,9 procent.

Polisen anser det positivt att oron för inbrott minskar något. 2017 låg antalet bostadsinbrott ganska högt i Svedala kommun, medan det 2018 ligger på en historiskt låg nivå enligt Polisen.

Detta tros bero delvis på brottsförebyggande arbete som genomförts av polis och kommun. Då nämns till exempel införandet av trygghetsvärdar som någonting som har bidragit till minskat antal skadegörelser. Samtidigt har flera grupper frivilligt tagit på sig att bedriva grannsamverkan. Medborgarna har även ökat sin egen förmåga att skydda sin och grannarnas bostad.

Problemen med stökiga gäng, buskörning med moped samt bilister som inte håller hastigheten är fortsatt stora. Vid kontroller visar det sig att majoriteten av fortkörarna är personer som bor i kommunen och att det till stor del är unga män som står för den störande trafiken.

Publicerad 16 November 2018 07:00