Pelarna är utplacerade för att få ner hastigheten på gatan.

Pelarna är utplacerade för att få ner hastigheten på gatan. Foto: Julia Pileby

Här är lösningen som ska stoppa fartsyndare på Storgatan

Storgatan det som flest har synpunkter på

SVEDALA.

För att få ner hastigheten på Storgatan i Svedala ställer kommunens gatu- och parkavdelning nu ut blomsterpelare.

Av
Emma Brännman

Under fredagen levererades växterna och placerades ut på Storgatan. Utformningen liknar de trekantiga pelare med klätterväxter, som smyckade gatan i somras.

Men den här gången kommer de att placeras ut mer strategiskt.

– Det här är ett test för att få ner hastigheten på gatan samtidigt som vi gör den grönare och trevligare. Växtpelarna kommer att ställas vid bänkar och träd för att skydda dessa, säger Johanna Andersson som är gatu- och parkchef på Svedala kommun.

Trafiken på Storgatan är ständigt omdiskuterad. Det finns de som vill återinföra gågata medan andra vill ha fartgupp eller göra gatan enkelriktad.

– Storgatan är det som Polisen, tjänstemän och politiker får mest synpunkter på. Vi har diskuterat olika lösningar i trafiksäkerhetsgruppen och kommit fram till att detta är ett bra alternativ. Nu när uteserveringarna har försvunnit är gatan tommare, vilket inbjuder till högre hastigheter. Faller detta väl ut finns bra möjligheter att ha det såhär året runt, säger Johanna Andersson.

Växterna skyddar bänkar och träd.

Växterna skyddar bänkar och träd. Foto: Julia Pileby

Publicerad 19 November 2018 09:24