Leena Hallrup Berlin.

Leena Hallrup Berlin. Foto: Svedala kommun

Hon är kommunens nya socialchef

Leena Berlin Hallrup har tillträtt tjänsten

SVEDALA.

Leena Berlin Hallrup är ny Socialchef i Svedala kommun. Hon kommer närmast från Malmö stad.

Av
Emma Brännman

Leena Berlin Hallrup har i grunden en sjuksköterske- och ekonomexamen och har de senaste sex åren jobbat som chef över Forsknings- och utvecklingsenheten på Malmö stad. Där har hon haft hand om olika kommunövergripande utvecklingsprojekt inom bland annat funktionsområdet, digitalisering samt arbetsmarknadsåtgärder. Innan dess har hon arbetat som chef inom kommunal och privat vård och omsorg samt arbetat som universitetslärare för sjuksköterskor, socionomer och poliser på Linnéuniversitetet i Växjö.

Leena Berlin Hallrup efterträder ställföreträdande socialchefen Maria Danielsson. Dessförinnan innehades rollen av Anna Borgius.

Publicerad 03 December 2018 09:16