S, V och MP vill att kommunen satsar på att installera solceller.

S, V och MP vill att kommunen satsar på att installera solceller. Genrefoto: Mostphotos.com

S, V och MP: "Säkerställ möjlighet att installera solceller"

Partierna vill satsa på solenergi för kommunala byggnader

SVEDALA KOMMUN.

Satsa på solenergi. Det tycker S, V och MP som vill att det vid kommunala nybyggnationer alltid ska säkerställas att det går att installera solceller på taken.

Av
Emma Brännman

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill öka andelen solceller på kommunala fastigheter. Det skriver de i en motion till kommunfullmäktige. Partierna vill ge kommunen i uppdrag att utreda vilka fastigheter som har takytor lämpade för solcellsanläggningar samt att det vid projektering av större ombyggnationer och nybyggnationer säkerställs att det finns möjlighet att installera solceller på aktuella byggnader.

"Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt. Med ökande miljöproblem och stigande energipriser blir solenergi allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala fastighetsförvaltare och energibolag. En fördel med att satsa på solenergi är att det kan installeras på befintliga byggnader" skriver partierna i sitt förslag.

Publicerad 04 December 2018 10:05