Linn Rydberg (L) i talarstolen.

Linn Rydberg (L) i talarstolen. Foto: Liberalerna Svedala

Liberalerna försökte stoppa SD – lade sin röst på S i nämnden

Linn Rydberg: "Tycker det är bra med mångfald"

SVEDALA.

När utbildningsnämndens presidium skulle utses, valde Liberalerna att lägga sina röster på S kandidat med förhoppningen om att hindra Magnus Lilja (SD) från en ordförandeplats. Anledningen var hans uttalanden tidigare i höstas.

Av
Emma Brännman

Det var under kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november som Magnus Lilja (SD) menade att formuleringar i revideringen av Svedala kommuns handling för integration var utformade som propaganda. Som exempel tog han upp formuleringen "Under etableringstiden arbetar Svedala kommun proaktivt och nytänkande för att nyanlända ska integreras i samhället och på arbetsmarknaden".

– Dessutom kan vi inte stå bakom det med tanke på hur mångkulturen gestaltar sig i Sverige i dag, sade Magnus Lilja.

Vidare menade han att formuleringarna "Svedala kommun ska stå upp för öppenhet och mångfald" och "personalen är utbildad vad gäller värdering och diskriminering för att kunna välkomna mångfald och olikheter" inte var ideologiskt neutrala.

– Att en arbetsgivare utifrån maktposition ska diktera vad någon ska tänka och känna hör inte hemma i en demokratisk organisation, kommenterade han.

Flera av de andra partierna vände sig emot uttalandet. Jörgen Persson (V) reagerade starkt på det.

– Det är ett klart rasistiskt uttalande. Det köper vi inte, sade han.

Även Liberalernas Linn Rydberg gav mothugg till Sverigedemokraten.

– Jag tycker det är jättebra att vi ska verka proaktivt och nytänkande så att vi integrerar människor som kommer hit. Jag tycker det är bra med mångfald, sade hon.

Magnus Liljas uttalanden gjorde att Liberalerna, när det var dags att välja nämndordföranden under fullmäktiges senaste sammanträde, lade sin röst på Socialdemokraternas kandidat till andre vice ordförande i utbildningsnämnden. Detta i stället för att enligt praxis, eftersom de tillhör det styrande blocket, lägga ner sina röster.

– Ibland måste man våga ta ställning och kraftfullt markera mot det man tycker är fel. Vi var flera i både mitt parti och andra som var på plats i fullmäktige som reagerade på Magnus Liljas olämpliga yttrande. Som ett parti som står upp för öppenhet och för att utveckla integrationen kunde vi inte blunda och avstå från att rösta, säger Kristoffer Linné (L), som själv valdes till vice ordförande i utbildningsnämnden, till Skånska dagbladet.

Liberalernas röster gjorde att de två kandidaterna fick lika många röster. Efter lottning gick posten till Magnus Lilja. I övriga nämnder släpptes SD:s kandidater fram till samtliga andre viceordförandeposter.

Publicerad 12 December 2018 07:00