Tobias Schiöth med dottern Astrid, ett år.

Tobias Schiöth med dottern Astrid, ett år. Foto: Emma Brännman

Tobias vill ha gångfart i bostadsområdet

"Hastigheten utgör en risk för lekande barn och för gående"

SVEDALA. För höga hastigheter och lekande barn är en kombination som oroar i många bostadsområden. Nu kräver boende på Roslätt att deras kvarter görs om till gångfartsområde.

Av
Emma Brännman

Boende på området som kallas för Roslätt 3 bekymras över trafiksituationen eftersom de anser att hastighetsbegränsningen på 30 kilometer i timmen är för hög. Tobias Schiöth, ordförande i samfällighetsföreningen, har skrivit ett medborgarförslag om att göra området till gångfartsområde.

– Jag och min familj flyttade hit i januari 2017 och sedan jag blev ordförande har jag uppfattat att folk tycker att det går för fort på området. Det bor många barn här och många platser döljs av häckar och skarpa svängar. Vi har heller ingen trottoar vilket gör att bilister, cyklister och gående ska samsas på vägen, säger Tobias Schiöth.

Han anser att hastighetsbegränsningen på 30 kilometer i timmen utgör en risk både för lekande barn och för gående.

– Problemet är inte att folk inte håller sig till hastighetsbegränsningen, utan den är för hög i sig för det här området. Skulle vi få ett gångfartsområde skulle vi åtminstone ha skyltningen på vår sida.

På området Roslätt 3 finns 66 hushåll. Samtidigt korsar boende på Erlandsdal området för att komma till och från bussen. Området används också för att hämta och lämna barn på Roslättsskolan, vilket gör att biltrafiken ökar.

– Vi har diskuterat vägbulor men det är både dyrt och fult. Att anlägga trottoar blir också svårt i och med att vägen redan är så pass smal. Inom samfällighetsföreningen har vi möjlighet att anlägga farthinder, ändra belysningen och så vidare. I princip allt utom hastighetsgränsen kan vi själva styra över. Jag har varit i kontakt med kommunen och enda sättet att få dem att ta upp frågan är att skriva ett eget förslag och hoppas att det får stöd av tillräckligt många för att det ska tas upp politiskt.

I början av november då denna artikel ursprungligen publicerades hade förslaget ett 50-tal underskrifter, alltså klart mer än de 30 som krävs.

Enligt Johanna Andersson, gatu- och parkchef på Svedala kommun, finns inga särskilda kriterier för att ett område ska kunna bli gångfartsområde. Dock för gångfartsområden inte alltid så positiva erfarenheter med sig, enligt gatu- och parkchefen.

– Gångfartsområde innebär en rekommenderad hastighet på sju kilometer i timmen. Vi har det inom ett par områden i Svedala och där är det väldigt mycket klagomål på folk som inte håller sig till rekommendationen.

Det är sällsynt att Polisen gör hastighetskontroller inom gångfartsområden och dessutom är det svårt att bötfälla eftersom hastigheten är just en rekommendation.

– I tätbebyggda områden är det kommunen som beslutar om hastigheten. Utanför tätbebyggda områden är det länsstyrelsen. Så länge det inte handlar om en privat väg inom en fastighet. Kommunen har antagit en hastighetsplan där alla områden har setts över och hastigheten har satts utifrån hur området ser ut, säger Johanna Andersson.

Publicerad 01 January 2019 06:00