Lars Sätmark, Trafikverket, tycker det är speciellt att vara del av ett stort projekt som detta. Bron har en beräknad livslängd på 80 år.

Lars Sätmark, Trafikverket, tycker det är speciellt att vara del av ett stort projekt som detta. Bron har en beräknad livslängd på 80 år. Foto: Emma Brännman

Djurens bro kan öppna tidigare än planerat – då släpps trafiken på igen

Ekodukten ska ingå i forskningsprojekt och minska risk för olyckor och inavel

BÖRRINGE.

I april kan ekodukten över E65 stå redo för de första djuren. Och redan i februari släpps trafiken på som vanligt igen.

Tidsplanen har tidigare sagt maj, men enligt senaste budet är det slutbesiktning den 26 april som är målet för den nya ekodukten i höjd med Börringe bygdegård mellan Svedala och Skurup.

– Det beror förstås lite på väder och vind. Om det blir en likadan vinter som i början av 2018 blir det lite svårare, säger Mattias Svensson från NCC.

Ekodukten är en timglasformad bro som är 40 meter på bredaste stället. Det blir förmodligen den största i södra Sverige. Anledningen till att ekodukten uppförs är för att skydda djurlivet. E65 är en hårt trafikerad väg och här sker många viltolyckor. Att djuren får en säker möjlighet att ta sig över vägen minskar också riken för inavel. Satsningen kostar 50 miljoner kronor. Ett femtontal byggarbetare har arbetat med ekodukten sedan i våras.

Många bilister och lastbilschaufförer respekterar inte hastighetsgränsen förbi byggarbetsplatsen. Därför har ett körfält fått stängas, berättar Lars Sätmark.

Många bilister och lastbilschaufförer respekterar inte hastighetsgränsen förbi byggarbetsplatsen. Därför har ett körfält fått stängas, berättar Lars Sätmark. Foto: Emma Brännman

Vid byggstarten hölls två plus ett körfält öppna men ett har fått stängas eftersom bilister har svårt att hålla sig till hastighetsgränsen, 50 kilometer i timmen. Den 17 februari ska trafiken släppas på som vanligt igen. Då är själva bron klar och sedan är det jord, växter och jobb med att ansluta bron till naturlandskapet på sidorna av vägen kvar innan ekodukten kan invigas.

Faktum är att vildsvinen i trakten redan är mycket nyfikna på sin nya passage.

– Byggarbetarna har sett en flock vildsvin som rör sig närmare och närmare. De blir nyfikna när de ser att vi är här och arbetar, säger Lars Sätmark, projektledare på Trafikverket.

Över hela bron kommer det att läggas ett 50 centimeter tjockt lager jord och sedan planteras växter för att ekodukten ska smälta in och bli en naturlig väg för djuren. Utmed E65 sätter man upp viltstängsel åt båda håll för att leda djuren fram till ekodukten. Den kommer ha ett plank på 2,2 meter som för djuren fungerar som ett bländskydd mot bilarnas strålkastare.

Träplanket fungerar som bländskydd för djuren.

Träplanket fungerar som bländskydd för djuren. Foto: Emma Brännman

I området rör sig bland annat den rödlistade kronhjorten. Men hur många djur kommer att använda sin nya bro? Det återstår att se.

– Det är svårt att säga hur mycket vilt som faktiskt kommer att passera. Den här bron ska ingå i ett forskningsprojekt. Kameror sätts upp för att räkna hur många djur som använder bron, berättade Lars Sätmark i våras.

I dag, torsdag, gjuts den fjärde och sista betongplattan på plats. Sedan blir det julledigt.

Foto: Emma Brännman

Bron görs bred med möjlighet till en framtida motorväg i åtanke.

Bron görs bred med möjlighet till en framtida motorväg i åtanke. Illustration: Trafikverket

Publicerad 06 January 2019 00:00