Mötesplatsen öppnade för ett år sedan. Här diskuteras idéer om mötesplatsens innehåll på första mötet.

Mötesplatsen öppnade för ett år sedan. Här diskuteras idéer om mötesplatsens innehåll på första mötet. Foto: Hanna Nilsson/Svedala bibliotek

Mötesplats läggs ner – trots många besökare

Finns inga resurser till att driva verksamheten vidare

SVEDALA.

Det blir ingen fortsättning för Svedala tillsammans. Mötesplatsen försvinner efter ett år på biblioteket och kyrkan tar över en del av konceptet.

Av
Emma Brännman

För ett år sedan hölls uppstartsmötet för Svedalas nya mötesplats som senare fick namnet Svedala tillsammans. Till mötet kom ett 30-tal personer för att spåna idéer om vad mötesplatsen skulle erbjuda. Projektet leddes av Amanda Stjärnqvist, mötesplatsutvecklare på Skurups kommun. Tanken var att ta konceptet "Mötis", där deltagarna själva är med och utformar utbudet, som slagit väl ut i Skurup till Svedala.

– Det har gått både bra och dåligt i Svedala. Under våren kom det inte jättemycket folk. Någon gång dök det bara upp en person. Men under hösten hade vi ett snitt på 20–25 besökare varje tisdag. Populärast var aktiviteter man kunde göra tillsammans med barnen. Vi hade även ett samarbete med ett studieförbund kring datoranvändning, vilket var väldigt uppskattat. Vi avslutade året med en stor julfest där många privatpersoner och organisationer var med och bidrog, det var väldigt lyckat, berättar Amanda Stjärnqvist.

Men trots detta blir det alltså ingen fortsättning för Svedala tillsammans i kommunal regi.

– Projektet var på ett år. Tyvärr var det en del chefsbyten under året, vilket gjorde att det blev lite otydligt vad man egentligen ville med projektet. Det visade sig också att en del av de förutsättningar som vi från början trodde att vi hade, inte fanns. Man har inte hittat några personalresurser till att implementera mötesplatsen i den ordinarie verksamheten, säger Amanda Stjärnqvist.

Däremot kommer Svedala kommun att ta vara på lärdomarna som projektet har gett. Utformningen på mötesplatsen har fungerat bra och i fortsättningen kommer man att använda konceptet med medskapande möten vid utvalda tillfällen.

Kyrkan i Svedala kommer från och med den 22 januari att hålla träffar varje tisdag. Dessa kommer att ha ett upplägg liknande Svedala tillsammans.

Publicerad 12 January 2019 07:00