Mannen döms att betala vite för gamla uttjänta bilar på tomten. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Mannen döms att betala vite för gamla uttjänta bilar på tomten. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos.com

Svedalabo döms till 20 000 kronor i vite för skrot på tomten

Rättsprocessen har tagit flera år

SVEDALA.

Mark- och miljödomstolen dömer en man i Svedala till att betala 20 000 kronor i vite till staten. Mannen ska bland annat förvarat uttjänta bilar och farligt avfall på sin tomt.

Av
Emma Brännman

Redan 2012 beslutade bygg- och miljönämnden i Svedala kommun att förelägga mannen att städa bort uttjänta fordon, bildelar, däck, farligt avfall och skrot från sin tomt. Föreläggandet förenades med löpande vite om 20 000 kronor för varje påbörjad månad som föreläggandet inte uppfylldes.

Efter överklagande ändrade mark- och miljödomstolen genom en dom tiden för när föreläggandet skulle ha varit fullgjort till tre månader efter att domen vunnit laga kraft. Domen vann laga kraft i mars 2015.

Efter ytterligare en rad överklaganden och en process som alltså tagit flera år står det nu klart att mannen döms att betala 20 000 kronor i vite eftersom han inte har städat upp på sin tomt. Anledningen till att vitet inte blir på mer än en månads betalning är att det tidigare inte kunde fastställas att mannen fått kännedom om den aktuella domen mot honom, och att det därför inte var klarlagt att han delgivits föreläggandet i enlighet med lagens krav.

Publicerad 19 January 2019 07:00