Skabersjöskolan.

Skabersjöskolan. Foto: Jochr/Creative commons

Skabersjöskolan kan byggas ut

Fastighetsägaren har ansökt om att få göra en tillbyggnad

SKABERSJÖ.

I ur och skur Skabersjöskolan kan växa med 60 kvadratmeter. Anledningen är att köket för närvarande är i minsta laget.

Av
Emma Brännman

Friskolan I ur och skur Skabersjöskolan är i behov av en utbyggnad. Fastighetsägaren har ansökt om att få göra en tillbyggnad om 60 kvadratmeter på norra fasaden.

– Det handlar om att bygga ut köksdelen där vi lagar mat till både skolan och förskolan. Två personer jobbar i köket som är väldigt litet för närvarande. Ett större utrymme skulle förbättra arbetsmiljön, underlätta vid leveranser och förvaring, säger rektor Mathilda Lindström.

Den aktuella tillbyggnaden ligger på så kallad korsmark, vilket reglerar att komplementbyggnader får placeras inom området. Men för att utbyggnaden ska kunna godkännas måste detaljplanen för området först ändras.

Kommunstyrelsen har lagt ut ärendet på samråd till och med den 19 februari. En förhoppning från skolans ledning är att det nya köket ska stå klart till höstterminen.

I Ur och Skur Skabersjöskolan är en förskola för barn 1–5 år samt skola och fritidshem för skolår F–5 i Skabersjö by.

Publicerad 05 February 2019 00:00