Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Rico Löb/Adobe Stock

Så ska kommunen få bukt med översvämningar

Dagvattenlösningar på gång i Svedala och Klågerup

SVEDALA/KLÅGERUP. Svedala kommun genomför under året flera projekt för att få undan dagvatten efter kraftiga regnskurar. Om det inte får rinna undan kan det ställa till problem med översvämningar och leda till bestående skador.

Av
Emma Brännman

Tre platser som det under året utförs liknande arbeten på är Plommongatan och Hallongatan i Svedala samt Midsommarängen i Klågerup.

På Plommongatan samlas ofta en större mängd vatten efter kraftiga regn. För att få bukt med problemet skapas en lågpunkt på grönytan som ska göra att stora vattenmängder samlas här, innan det riskerar att skada intilliggande infrastruktur.

Även på Hallongatan i Svedala finns en stor grönyta som kommer att genomgå förändring under året. Dagvattnet kommer att ledas in på gräsmattan där det tas om hand på ett liknande sätt som på Plommongatan. Svedala kommun kommer också att plantera träd på grönytan för att både göra den vackrare och för ytterligare dagvattenhantering eftersom träden suger upp en del av vattnet.

Midsommarängen i Klågerup får också en en lågpunkt för vatten att samlas i. Det vattnet kommer sedan att ledas ut i ån.

Publicerad 07 March 2019 10:22