Genrebild.

Genrebild. Foto: Mostphotos

Taxistriden över efter tre år – HD prövar inte fallet

Taxibolaget anser att kommunen brutit mot lagen

SVEDALA.

Kampen har pågått i tre år. Nu meddelar Högsta förvaltningsdomstolen att den inte ger prövningstillstånd i tvisten mellan Taxi Trelleborg och Svedala kommun.

Av
Emma Brännman

Lokaltidningen har tidigare skrivit om tvisten mellan Taxi Trelleborg och Svedala kommun. Taxi Trelleborg anser att Svedala kommun brutit mot lagen om offentlig upphandling när skolskjuts för barn med särskilda behov skulle förhandlas 2016. Tvisten tog sin början 2017 då Svedala kommun gav uppdraget till Vellinge taxi, på felaktiga grunder enligt Taxi Trelleborg som valde att överklaga beslutet.

Taxi Trelleborg fick rätt och tilldelades uppdraget, varpå detta överklagades av bland andra Vellinge taxi. Fallet har varit uppe i både förvaltningsrätten och kammarrätten. I höstas dömde rätten till Svedala kommuns fördel. Taxi Trelleborg valde då att söka prövningstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen, som nu meddelar att prövningstillstånd inte ges.

"Prövningstillstånd kan ges av två skäl. Det första skälet är att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen. Det andra är att det finns synnerliga skäl för en prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd" står det i beslutet.

– Man hoppas att lagen ska gälla och rättvisa råda. Tyvärr går rätten nu på deras linje. Vi har förlorat flera miljoner kronor men rätten är antingen partisk eller så förstår de inte alls vad det här handlar om. Det har begåtts ett tjänstemannafel från början och det är bedrövligt att kommuner ska kunna behandla företag såhär, sade Taxi Trelleborgs vd Cemal Adigüzel till Lokaltidningen i höstas.

Publicerad 09 March 2019 07:00