Svedala får en ny lekplats med tema energi, och Pokémon. Observera att bilden är en genrebild.

Svedala får en ny lekplats med tema energi, och Pokémon. Observera att bilden är en genrebild. Foto: Larisa Kapustkina/Adobe stock

Flera nya lekplatser i år – Pokémontema i Svedala

Gatu- och parkenheten rustar upp och förnyar

SVEDALA.

En rad förändringar är på gång i Svedala kommuns utemiljö. Gatu- och parkenheten ska bland annat göra om flera lekplatser under 2019.

Av
Emma Brännman

En av lekplatserna som kommer att genomgå en rejäl förändring är den vid Körsbärsgatan i Svedala. Lekplatsen får ny lekutrustning och ny beläggning. Dessutom görs den om till en temalekplats inspirerad av Pokémon.

– Vi har precis fått beslut om att vi får genomföra de här förändringarna och sitter just nu med detaljplaneringen. Jag kan inte säga exakt när lekparken står klar, men meningen är att förändringarna ska genomföras under det här året, säger Johanna Andersson som är gatu- och parkchef på Svedala kommun.

Temalekplatsen är en följd av ett stort allmänintresse för Pokémon.

– Jag är själv inte så insatt i Pokémonvärlden, men har förstått att det finns flera så kallade "poké stops" vid några av våra lekplatser. Vi har också fått någon förfrågan om att anlägga en lekplats av just den här sorten, berättar Johanna Andersson.

Att kopiera rakt av från Pokémonvärlden går dock inte eftersom det är ett skyddat varumärke.

– I stället får vi inspireras av Pokémon och kombinerar det med ett energitema. Det kan till exempel innebära blixtar i gummimattan och bollar liknande "poké balls", säger Johanna Andersson.

Lekplatser som görs om 2019

Bara:

Gröningens lekplats utökas. Det blir fokus på aktivitet och rörelse. Den befintliga temalekplatsen vid Dubbeldammarna utökas också.

Träden vid lekplatsen på Murgrönegränd som är i dåligt skick tas bort. Nya planteras.

Lekplatsen vid Joachim Becks gata rivs. Där tas även buskaget intill fastigheterna bort. Ytan görs om till gräsmatta med inslag av träd och blommande vårlök.

Svedala:

Lekplatsen vid Enskiftesvägen får nya kompletterande lekredskap.

Lekplatsen vid Körsbärsgatan får ny lekutrustning och beläggning, temat för lekplatsen blir Pokémon. Intilliggande buskage ersätts med gräsyta.

Skabersjö:

En mindre upprustning av lekplatsen i Skabersjö genomförs.

Källa: Svedala kommun

Publicerad 10 March 2019 07:00