Reie Nordqvist visar runt på ägorna vid Nygårds dammar.

Reie Nordqvist visar runt på ägorna vid Nygårds dammar. Foto: Emma Brännman

Han vill bygga nytt bostadsområde: "Svedala behöver fler bostäder"

Titti och Reie Nordqvist ger inte upp drömmen om 65 småhus

SVEDALA.

Drömmen om ett nytt bostadsområde vid Nygårds dammar lever. Nu gör makarna Titti och Reie Nordqvist ett nytt försök att få bygga 65 småhus.

Av
Emma Brännman

För snart tre år sedan antogs en detaljplan för området, med syfte att bygga cirka 65 bostäder i form av småhus. Detaljplanen överklagades dock av en privatperson och slutligen upphävdes detaljplanen av Mark- och miljööverdomstolen.

I domen hänvisar Mark- och miljööverdomstolen bland annat till att marken är klassad som jordbruksmark och att Svedala kommun inte hade bevisat att behovet av att ta marken i anspråk för bostäder var tillräckligt stort.

Utmed Börringevägen anläggs enligt planen en cykelväg.

Utmed Börringevägen anläggs enligt planen en cykelväg. Foto: Emma Brännman

Enligt markägaren Reie Nordqvist var det dock ingen ute och undersökte marken innan beslutet togs att upphäva detaljplanen.

– Man lutar sig mot att den är klassad som jordbruksmark tidigare. Nyare jordprover visar dock att den inte är så bra som tidigare tester har visat. Arrendatorn har sagt upp arrendet på grund av dålig lönsamhet, säger Reie Nordqvist.

Med dagens stora maskiner är det dessutom svårt att komma åt att så och skörda runt de två dammarna. Närheten till nuvarande bebyggelse utgör också ett problem.

– Sydliga och sydvästliga vindar försvårar växtskyddsåtgärder och vid torrt väder så dammar det, vilket närboende har klagat på. Sett till våra marker är Nygårds dammar den bästa marken att ta i anspråk för bostäder eftersom det är den minst lönsamma platsen att odla på. På det sättet sparar man annan, mer värdefull, odlingsmark i Svedala, säger Reie Nordqvist.

Mot järnvägen vill man göra en bullervall.

Mot järnvägen vill man göra en bullervall. Foto: Emma Brännman

Nu görs ett nytt försök att förverkliga drömmen om småhusen vid dammarna. En ny detaljplan ska tas fram, till stor del lik den gamla, men nya utredningar måste genomföras. I anslutning till bostadsområdet ska det uppföras ett bullervall utmed järnvägen och en cykelbana utmed Börringevägen. Den aktuella markytan är ungefär sex hektar.

– Det är en bra plats för bostäder, nära till centrum och till kollektivtrafik. Tanken är att det ska bli små hus, en till två våningar med tomter i olika storlekar, så att området passar för olika typer av människor. Unga som gamla. Svedala behöver fler bostäder, säger Reie Nordqvist.

Planerna var långt gångna innan domstolsbeslutet satte stopp. Titti och Reie Nordqvist tänker inte ge inte upp.

– Flera personer har hört av sig och velat köpa en tomt. Förr eller senare tror vi att det kommer bli av. Om inte vi får uppleva det så hoppas vi i alla fall att våra barn ska få göra det, säger Titti Nordqvist.

Publicerad 14 March 2019 08:29