Hans Järvestam (M) är ordförande i utbildningsnämnden.

Hans Järvestam (M) är ordförande i utbildningsnämnden. Foto: Fotograf Pia Larsson/Adobe Stock

Utbildningsnämnden: "Inte aktuellt med särskola det här året"

Frågan om särskola måste utredas vidare

SVEDALA.

Svedala kommun har tagit de första stegen i utredningen om att starta en särskola i Svedala kommun. Utbildningsnämndens ordförande är hoppfull, men konstaterar att flera frågor återstår.

Av
Emma Brännman

Lokaltidningen berättade i augusti förra året om att utbildningsnämnden hade beställt en utredning om att starta särskola i Svedala kommun. Bakgrunden är ett e-förslag från en kommunmedborgare. I Svedala kommun kan barn placeras i grundsärskola, vilket innebär att de går i en vanlig grundskola men följer en anpassad kursplan. För elever som har större behov och därmed måste gå i särskola finns inget annat alternativ än att pendla till någon av grannkommunerna.

Nu har utbildningsförvaltningen gjort en första utredning av förslaget att starta en särskola i kommunen, som lämnats till utbildningsnämnden.

– Inget nytt beslut har tagits utan saken ska utredas vidare. Det handlar dels om att titta närmare på utbildningskvalitet, rekrytering och lokalfrågor, berättar Hans Järvestam (M) som är ordförande i utbildningsnämnden.

För att det över huvud taget ska kunna bli aktuellt med en egen särskola i kommunen måste kvaliteten på utbildningen kunna säkerställas. Det måste finnas tillgängliga lokaler som är gjorda för den här typen av undervisning och sedan måste specialpedagoger med rätt kompetens anställas, vilket inte är helt lätt enligt Hans Järvestam.

– Allt detta måste vägas samman och sedan måste vi förstås förhålla oss till kostnadsbilden. Jag kan säga så mycket som att det inte är aktuellt att starta en särskola det här året. Möjligen, möjligen, skulle man kunna starta någonting i liten skala under nästa år, säger Hans Järvestam.

Publicerad 15 March 2019 07:00