Karin Leeb Lundberg, kultursamordnare, ingår i konstgruppen som utsett konstnären som får utsmycka Aggarpsskolans entré.

Karin Leeb Lundberg, kultursamordnare, ingår i konstgruppen som utsett konstnären som får utsmycka Aggarpsskolans entré. Foton: Emma Brännman

Svensk-brittisk konstnär får utsmycka Aggarpsskolan

Elever och lärare bjöds in att tycka till

AGGARP.

Nu är det klart vem som får uppdraget att utföra den konstnärliga gestaltningen på Aggarpsskolan. Uppdraget går till den svensk-brittiska konstnären Melissa Henderson.

Av
Emma Brännman

Svedala kommuns konstgrupp har med hjälp av synpunkter från personal och elever på Aggarpsskolan och representanter från Galleri KVIS, nu beslutat att konstnär Melissa Henderson får uppdraget att utföra den konstnärliga gestaltningen vid Aggarpsskolan.

I Svedala kommuns konstgrupp ingår kulturchefen, kultursamordnaren och stadsarkitekten. I Svedala kommuns riktlinjer för konst i miljö står att minst en procent av den totala byggnadskostnaden vid nybyggen ska gå till konst. I riktlinjerna står även att brukarperspektivet ska beaktas i bedömningen, och därför bjöds elever och lärare in till samtal inför valet av konstnär.

– På samma sätt gjorde vi med Spaden på Åkerbruket och Juvelen framför biblioteket i Bara, berättar Karin Leeb Lundberg som är kultursamordnare på Svedala kommun.

Melissa Henderson är en svensk-brittisk konstnär baserad i Malmö och utbildad i London. Hennes arbete har formen av skulptur, måleri, installation, performance och video och på senare år har hon fokuserat på att göra just offentlig konst.

– Efter ett möte på skolan, där bildlärare, rektorer, tre elever samt representanter från KVIS deltog beslutade vi att ge uppdraget till Melissa Henderson. En förhoppning från elevernas sida är att på något sätt kunna vara med i skapandeprocessen, men det är upp till konstnären, säger Karin Leeb Lundberg.

Konstverket ska placeras vid huvudentrén till skolan. Konstgruppen välkomnar att konstnären kopplar samman inne med ute genom att exempelvis göra ett konstverk i flera delar. Konstverket invigs under senhösten 2019.

Publicerad 16 March 2019 07:00