Husen utmed Torggatan måste bli färdigställda innan en permanent lösning kan införas (bilden är tagen i maj 2018).

Husen utmed Torggatan måste bli färdigställda innan en permanent lösning kan införas (bilden är tagen i maj 2018). Arkivfoto: Emma Brännman

Så ska fartsyndarna stoppas i Bara

Kommunen bifaller medborgarförslag om farthinder

BARA.

Tekniska nämnden har tagit beslutet att anlägga en tillfällig vägbula på Värbyvägen i Bara. Detta efter ett förslag från en medborgare som anser att bilister kör för fort på vägen.

Av
Emma Brännman

Förslaget publicerades i höstas av en privatperson på kommunens webbplats, där det fick stöd av 96 personer. Förslaget gäller en trafiksäkerhetslösning på Värbyvägen, i närheten av korsningen vid Torggatan i Bara centrum, för att få bukt med fortkörningar.

Tekniska nämnden skriver i sitt beslut den aktuella korsningen finns med i exploateringsprojektet Bara centrum, vilket innebär att den ska byggas om framöver. Det är dock inte möjligt att genomföra en permanent ombyggnation av korsningen innan utbyggnaden av husen utmed Torggatan är klar, eftersom stora byggelement behöver transporteras in här. Den permanenta ombyggnaden av korsningen ska genomföras av Peab, troligen, nästa år, enligt nämnden.

Under hösten gjordes mätningar på Värbyvägen som visar att medelhastigheten är 40 kilometer i timmen och att 85 procent av alla kör i 49 kilometer i timmen eller lägre. Det är enligt gatu- och parkenheten en relativt låg hastighet med tanke på att gatan är den största genomfartsvägen i Bara tätort.

Men trots det har tekniska nämnden alltså beslutat att bifalla medborgarförslaget, och planerar att anlägga ett tillfälligt farthinder i väntan på en permanent ombyggnad av korsningen.

Publicerad 17 March 2019 07:00