Gamla idrottsplatsen i Svedala, sedd från Börringevägen.

Gamla idrottsplatsen i Svedala, sedd från Börringevägen. Foto: Google maps

Nu tas nästa steg mot att förvandla Gamla IP till bostäder

Kommunen bjuder in till dialogmöte om 54 nya lägenheter

SVEDALA.

Svedala kommun tar nästa steg i processen att göra om Gamla IP till bostadsområde. Fotbollsklubbarna har vädjat till kommunen att tänka om, utan resultat. Men än finns tid för diskussion.

Av
Emma Brännman

Lokaltidningen har tidigare berättat om att Gamla IP planeras göras om till ett bostadsområde. Svedala kommun har tecknat ett avtal med exploatören Bovieran för att möjliggöra uppförande av tre flerbostadshus med 54 seniorlägenheter i tre våningar, grupperade runt en stor gemensam inglasad uteplats.

Fotbollsklubbarna Skabersjö DFF och Skabersjö IF har vädjat till Svedala kommun att tänka om, så att de får behålla sin hemmaplan. Men inte fått gehör.

– Alla som har vuxit upp i Svedala har varit på Gamla IP någon gång. Idrottsplatsen är en del av Svedalas historia och det är tråkigt att man inte kan behandla de idrottsytor man har bättre, sade Skabersjö IF:s kanslist Jacob Eliasson till Lokaltidningen i höstas.

Under sitt senaste möte beslutade plan- och exploateringsutskottet att godkänna samrådshandlingarna för detaljplanen för området. Handlingarna ligger ute på samråd till och med den 8 april och under tiden kan vem som helst inkomma med synpunkter på planerna. Den 1 april klockan 18 håller plan- och exploateringsutskottet ett dialogmöte för allmänheten i kommunhuset i ärendet.

Publicerad 19 March 2019 11:10