Genrebild.

Genrebild. Foto: Mostphotos

Fel storlek på brunnar försenar ledningsarbetet i Svedala

Avslutas först i augusti

Av
Emma Brännman

SVEDALA. Arbetet med att byta ut centrala Svedalas gamla vattenledningar pågår för fullt. Samtidigt som dagvattenledningarna byts ut passar man också på att lägga ner fjärrvärme i marken. Arbetet som för närvarande sker på Södergatan/Kyrkogatan fram till Timmergatan, beräknas vara avslutat vecka 21. Nästa etapp som påbörjas är korsningen Storgatan/Kyrkogatan fram till kommunhuset på Åbjörngatan. Detta arbete planeras starta i början av vecka 16.

Entreprenören beräknar att arbetet kommer att vara helt avslutat i slutet av augusti. Tidigare tidsplaner sade juli, men på grund av att storleken på brunnarna som först levererades var fel samt stora regnmängder har arbetet blivit försenat.

Arbetet påverkar såväl buss- som biltrafik. Förändringarna i busstrafiken och stoppförbudet på Villagatan och Gjuterigatan fortsätter under hela arbetets gång, meddelar Svedala kommun.

Publicerad 20 March 2019 07:00