Genrebild.

Genrebild. Foto: Mostphotos

SD kritiska till ny utredning om bostadsförsörjning

Möjlighet att göra andrahandskontrakt till förstahandskontrakt utreds

SVEDALA.

Under kommunstyrelsens senaste sammanträde presenterades flera alternativ på åtgärder för att stärka Svedala kommuns integrationsarbete. Bland annat utreds möjligheten att skriva över hyreskontrakt till förstahandskontrakt efter ett år. Det har fått Sverigedemokraterna att motionera om det motsatta.

Av
Emma Brännman

Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG fick i uppdrag av Svedala kommuns revisorer att granska kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete. Mot bakgrund av denna granskning har enheten "Arbete och integration" författat en skrivelse med förslag på åtgärder. I skrivelsen konstateras bland annat att bostadsförsörjningen är en stor utmaning.

För att förbättra bostadsförsörjningen föreslogs bland annat att kommunen och Svedalahem tillsammans skulle utreda möjligheterna att skriva över kommunens andrahandskontrakt med boende till förstahandskontrakt. I utredningen konstateras att lägenhets- och modulbostäder där människor kan bo enskilt eller familjevis har visat sig vara de bäst fungerande lösningarna för alla. Bostadsformen ger en tryggare och mer välfungerande vardag än kollektivboenden.

Om lägenhetskontrakten skrevs över efter till exempel ett års klanderfritt boende skulle det både kunna normalisera boendet för personerna och frigöra kommunala resurser, enligt skrivelsen. För närvarande förvaltar enheten Arbete och integration 55 av Svedalahems totalt strax över 1200 lägenheter. Lägenheterna används både till nyanlända och till andra. Utredningen av möjligheten att skriva över kontrakt omfattar i så fall alla.

Majoriteten av partierna i kommunstyrelsen ställer sig positiva till utredningen.

Dock inte Sverigedemokraterna. Nu har partiet i stället författat en motion om att ge Arbete och integration i uppdrag att säga upp nyanlända personer hyreskontrakt när den tvååriga etableringstiden tar slut. Sverigedemokraterna vill även ge enheten i uppdrag att kräva av kommunanvisade nyanlända som fått boende, att de söker bostad på den ordinarie bostadsmarknaden efter två år.

Publicerad 23 March 2019 07:00