Mats Bentmar, ordförande Älska Svedala, är kritisk till upplägget inför den kommunala folkomröstningen.

Mats Bentmar, ordförande Älska Svedala, är kritisk till upplägget inför den kommunala folkomröstningen. Foto: Älska Svedala/Mostphotos

Inför folkomröstningen om fängelset – ÄS ifrågasätter beslut om tre svarsalternativ

"Risk att valresultatet blir svårtolkat"

SVEDALA.

Älska Svedala ifrågasätter upplägget på den kommunala folkomröstningen som ska hållas i maj. De menar dels att fler än två svarsalternativ skapar otydlighet, dels att det borde finnas en valsedel för varje svarsalternativ.

Av
Emma Brännman

I samband med valet till Europaparlamentet den 26 maj hålls Svedalas första kommunala folkomröstning någonsin. När det beslutades att medborgarna ska få säga sitt om ett fängelse i kommunen bestämdes att tre svarsalternativ ska finnas. Frågeställningen blev "Vill du att ett fängelse ska etableras i Svedala kommun?" och svarsalternativen "Ja", "Nej" och "Jag avstår från att ta ställning".

Det beslutades också att det bara ska finnas en valsedel, på vilken väljarna får kryssa för det alternativ de väljer. Detta i stället för att ha tre valsedlar, en för varje svarsalternativ.

Bakgrunden till folkomröstningen är att föreningen Fängelsefritt Svedala samlade in underskrifter från fler än tio procent av de röstberättigade i kommunen, för att driva igenom en kommunal folkomröstning. Deras önskan var att folkomröstningen skulle genomföras med svarsalternativen "Ja" och "Nej". Men kanslieneheten, som utredde förslaget, föreslog tre svarsalternativ och majoriteten i kommunfullmäktige gick alltså på den linjen.

Partiet Älska Svedala (ÄS) bildades till stor del ur ett motstånd mot planerna på en anstaltsetablering i kommunen. Partiet fick två mandat vid valet till kommunfullmäktige och på dessa sitter Peter Henriksson och Mats Bentmar.

Peter Henriksson ifrågasätter nu beslutet att ha tre svarsalternativ i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Han lutar sig mot en riksdagsskrivelse som säger att resultatet av en folkomröstning kan vara särskilt svårtolkat när det finns fler än två alternativ att rösta på.

Redan när fullmäktigebeslutet togs var ÄS kritiska. Efter sammanträdet lämnade de in en skriftlig reservation mot beslutet att ha tre svarsalternativ. Dels menar partiföreträdarna att det finns risk att man börjar göra egna tolkningar av det tredje svarsalternativet, om det skulle bli väldigt jämnt mellan Ja- och Nej-sidorna.

– Folkomröstningen är inte beslutande, den är rådgivande. Vill man ha ett klart och tydligt råd, och veta vad medborgarna tycker, så ska man inte ha tre svarsalternativ, säger ÄS ordförande Mats Bentmar.

Han ifrågasätter också beslutet att använda en valsedel i stället för tre, eftersom han tror att det finns risk för otydlighet. Han undrar även i vilken ordning som svarsalternativen kommer att vara listade.

– Tänk dig att nästa gång man ska välja kommunalråd i Svedala, så listas alla partier på en och samma valsedel. Skulle partierna i fullmäktige tycka att det var en bra idé? Nej, jag tror inte att någon skulle vilja vara sist på den listan. Jag påstår att ordningen påverkar resultatet. För som man frågar får man svar, säger Mats Bentmar.

Publicerad 27 March 2019 07:00