Majoriteten har låtit motioner vänta i upp till 2,5 år.

Majoriteten har låtit motioner vänta i upp till 2,5 år. Foto: WIKIMEDIA COMMONS

Motioner till kommunen blir liggande i åratal

Nio motioner har väntat i mer sedan 2017

SVEDALA.

I morgon hålls kommunfullmäktige i Svedala och en av punkterna på dagordningen är gamla motioner som ännu inte behandlats. Den äldsta är från 2016 och skrevs av socialdemokraterna.

Av
ANDERS G BERGQUIST

Förnyade Lindholmendagar, bilfri gågata i centrum och bättre säkerhet för de som har trygghetslarm, det är några av de motioner som fortfarande inte behandlats trots att det är flera år sedan de lämnades in av respektive parti.

Andra motioner som dröjt mer än 1,5 år är "motion om Svedala kommuns bygder i balans", "motion om att förhindra spridning av mikroplaster från konstgräs", "Motion om att få till stånd en övergång från pendlarparkeringen söder om stationen till stationens perrong", "Motion om att Svedalahem/Svedab ska inköpa fastigheter i Bara från PEAB/Volito" och "Motion om upprustning och renovering av Svedala Folkets hus lokaler".

Ansvaret för två av motionerna vilar på tekniska nämnden, som också delar en motion med kommunstyrelsen. I sex av fallen har ärendet fastnat hos kommunstyrelsen, som i flera fall fått beslutsförslag från tjänstemän, men sagt nej.

De partier som har obehandlade motioner är Socialdemokraterna med fem stycken och miljöpartiet med fyra. Vänsterpartiet har tre motioner och Liberalerna och Barapartiet som har en motion vardera.

I morgon kommer majoriteten att få förklara sig i fullmäktige och berätta varför ärendena dragit ut så på tiden.

Publicerad 09 April 2019 00:00