Ersättningen för funktionshindrade höjs från 50 till 110 kronor då kommunen tar emot statliga pengar i år.

Ersättningen för funktionshindrade höjs från 50 till 110 kronor då kommunen tar emot statliga pengar i år. Arkivfoto: MOSTPHOTOS

Kovändning ger dubblerad ersättning till funktionshindrade

Förra året tackade kommunen nej till statliga pengar – nu säger de ja

SVEDALA.

Förra året tackade kommunen nej till statliga pengar, vilket innebar de som har stöd enligt LSS inte fick någon höjning av ersättningen, trots att det inte hade kostat något. I år gör kommunen en kovändning, och de funktionshindrade som tidigare fick ersättning på 50 kronor dagen får nu istället 110 kronor.

Av
ANDERS G BERGQUIST

För andra året i rad ger staten bidrag till landets kommuner om de vill införa eller höja ersättningen till de personer som har bistånd enligt LSS och går på daglig verksamhet. Förra året gick Svedala kommun miste om flera hundratusen kronor, för att de inte rekvirerade bidraget, som det heter. Det innebär att de aldrig ansökte om pengarna, som rann ut i sanden. 32 personer med funktionshinder hade kunnat få en mer än fördubblad ersättning under ett år för de dagar de var på daglig verksamhet utan att det hade kostat kommunen något.

Efter årsskiftet fick landets kommuner samma fråga igen. De som ville införa eller höja ersättningen för de med LSS som har daglig verksamhet kan åter ansöka om statlig ersättning och nu har Svedala kommuns socialnämnd gjort en kovändning. De beslöt vid det senaste samanträdet att rekvirera pengarna.

Antalet personer som har habiliteringsersättning är nu 37 och det kostar kommunen omkring 235 000 kronor.

Eftersom kommunen nu ansöker om det statliga bidraget får man ytterligare 410 000 kronor som kan fördelas på de 37 personerna. Det innebär att de funktionshindrade som får habiliteringsersättning i snitt kan se fram emot en höjning av bidraget på drygt 11 000 kronor på helårsbasis. Eftersom de funktionshindrade får ersättning för varje jobbad dag kan höjningen per person variera. Ju fler dagar man är på daglig verksamhet, desto mer extrapengar får man.

Istället för 50 kronor per heldag kommer de funktionshindrade nu att få 110 kronor per heldag. Höjningen gäller från den första maj och fram till årsskiftet om inte annat beslut fattas senare.

Publicerad 23 April 2019 06:00