Svedala kommun och polisen tecknar nytt avtal.

Svedala kommun och polisen tecknar nytt avtal. Foto: John Nordh

Polis och kommun sluter nytt avtal – ska förbättra ungas hälsa och motverka extremism

Fokus på folkhälsa och trygghet i nytt avtal

SVEDALA.

Svedala kommun och polisen tecknar ett nytt lokalt samverkansavtal. I avtalet ingår bland annat att förbättra folkhälsan för barn och unga, samt att öka människors faktiska och upplevda trygghet.

Av
Emma Brännman

Det nya samverkansavtalet ska tydliggöra kommunens och polisen åtaganden. Fokusområdena utgår från Rådet för trygghet och folkhälsas handlingsplan och handlar om att öka människors faktiska och upplevda trygghet, förbättra folkhälsan för barn och unga 0–18 år, motverka våldsbejakande extremism och upprätthålla lokala nätverk kring trygghet och folkhälsa.

För att motverka våldsbejakande extremism ska polisen minst en gång per år hålla utbildning avseende PDV (pågående dödligt våld) för kommunens chefer. Samtliga verksamheter ska också utse en person som har ansvar för att följa ämnesområdet och vid behov lyfta frågan.

När det handlar om att förbättra folkhälsan för unga ska varje skola i kommunen ha en drogpolicy som är kommunicerad till vårdnadshavare och till elever. Vid behov ska narkotikasökning på skolorna genomföras av polisen. Normbrytande beteende ska fångas upp i tid och då ska skola, polis och socialtjänst genomföra orossamtal med berörda. Polisen ska årligen leverera minst 50 anmälningar som rör narkotikabrott gällande unga under 18 år.

I arbetet med att öka tryggheten ska polisen driva arbetet med grannsamverkan. Det finns också en punkt som säger att minst tre trafikfarliga platser per kvartal ska identifieras och problemen åtgärdas. Kommunen ska ta ansvar för att sätta upp minst fyra hastighetstavlor varje år och polisen ska genomföra riktade trafikkontroller.

Upprätthållande av lokala nätverk sker genom att lokala dialogmöten arrangeras för kommuninvånarna minst fyra gånger per år.

Ovan nämnda är några av punkterna som tas upp i samverkansöverenskommelsen, som kommunstyrelsen har beslutat att ställa sig bakom. Överenskommelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och chefen för lokalpolisområdet.

Publicerad 08 May 2019 09:31