Svedala kommuns översiktsplan antogs av fullmäktige i höstas.

Svedala kommuns översiktsplan antogs av fullmäktige i höstas. Foto: Emma Brännman

Avslag för överklagad översiktsplan i förvaltningsrätten

Svedala kommun planerar bostadsbygge

Av
Emma Brännman

SVEDALA. Som Lokaltidningen tidigare har berättat överklagades Svedala kommuns nya översiktsplan i höstas. Anledningen var att området Nygårds dammar fanns utpekat som exploateringsområde i planen. Personen som skickade in överklagan är en privatperson som anser att marken i stället bör tas tillvara på som jordbruksmark. Detta då området varit föremål för utredning tidigare.

Svedala kommun anser dock att behovet av nya bostäder är större. Markägaren till Nygårds dammar hävdar samtidigt att marken inte alls är tjänlig som jordbruksmark.

Nu meddelar Förvaltningsrätten att den avslår begäran om överklagan.

Publicerad 09 May 2019 07:00