Svedala är 50:e bästa skolkommun enligt parametrarna i Lärarnas Riksförbunds senaste mätning.

Svedala är 50:e bästa skolkommun enligt parametrarna i Lärarnas Riksförbunds senaste mätning. Foto: Adobe Stock

Svedala på plats 50 i ny skolranking

Tionde bäst i landet när det gäller behöriga lärare

Av
Emma Brännman

SVEDALA. Svedala kommun lägger sig på plats 50 i en färsk skolranking gjord från Lärarnas Riksförbund. För att göra en så rättvis bedömning som möjligt har Lärarnas Riksförbund undersökt hur väl Sveriges kommuner presterar utifrån sina olika förutsättningar.

Undersökningen rör grundskolan och bygger på fyra delområden. De är undervisningskostnad per elev, lärarlöner, lärarbehörighet och elevernas resultat.

Dessa har vägts samman till ett totalresultat. För Svedalas del blir resultatet plats 244 gällande undervisningskostnader, plats 83 när det gäller lärarlöner, plats 10 när det gäller lärarbehörigheter och plats 58 gällande elevresultaten.

Den kommun i Skåne som placerar sig bäst är Båstad på plats 5 totalt sett. För hela riket är det Bengtsfors som placerar sig bäst.

Publicerad 12 May 2019 07:00