Förslagsställaren vill ha fler lekpatser för små barn.

Förslagsställaren vill ha fler lekpatser för små barn. Foto: Adobe Stock

Förslag: Nya lekplatser för de minsta

Saknar gungor och rutschkanor för små barn

Av
Emma Brännman

BARA. En person i Bara har uppmärksammat en avsaknad av gungor och andra lekredskap anpassade för mindre barn på orten. Därför föreslår hen att detta tas med i planeringen när nya lekplatser byggs på till exempel Bara backar. Förslaget har lagts ut på Svedala kommuns "Idé Svedala" och för att det ska tas upp politiskt krävs att 30 personer röstar för det.

"Som nyinflyttad till Bara med ett barn på ett år har jag märkt att de flesta lekplatser i Bara saknar gungor och liknande anpassade för de mindre barnen. Jag vill lämna förslag på att man tänker mer på de mindre barnen nu när de nya lekplatserna i Bara Backar byggs. Detta med till exempel "baby"-gungor samt mindre rutschkanor som är mer lämpade för de små" skriver förslagsställaren.

Frågan har även tagits upp under "Synpunkter, åsikter och tips" på kommunens webbplats. Där svarar kommunens handläggare att man försöker anpassa lekplatserna efter alla åldrar.

"De flesta lekplatser inom kommunens tätorter försöker i största möjligaste mån vara anpassade till barn i alla åldrar [...]. Variation är viktigt och något att se över vid framtida upprustningar av kommunens lekplatser".

Publicerad 16 May 2019 07:00