Hans Järvestam (M) är ordförande i utbildningsnämnden.

Hans Järvestam (M) är ordförande i utbildningsnämnden. Foto: Fotograf Pia Larsson, Svedala kommun/Adobe Stock

Grundsärskola öppnar i Svedala nästa år

Rekrytering av personal har påbörjats

SVEDALA.

Utbildningsnämnden har beslutat att öppna grundsärskola i kommunen höstterminen 2020. Troligtvis förläggs den till Kyrkskolan och Aggarpsskolan.

Av
Emma Brännman

Svedala kommun får egen grundsärskola nästa år. Bakgrunden är ett e-förslag som lämnades in av en privatperson och fick stort stöd. Efter ett politiskt beslut genomfördes en utredning som både visade att behovet av grundsärskoleplatser ökar och att en grundsärskola i kommunen blir något billigare för Svedala kommun än nuvarande upplägg, där man hyr skolplatser i grannkommunerna.

Grundsärskolan sträcker sig från årskurs ett till nio, i förskoleklass finns ingen särskola. För närvarande går cirka 15 barn från Svedala kommun i grundsärskola, de flesta i Lunds kommun.

– Vi ser att det blir något billigare att ha egen grundsärskola i kommunen. Dels handlar det om att man sparar in på kostnader för skolskjuts med taxi, vilket kan ligga på mellan 25 000 och 30 000 kronor i månaden för ett enda barn, säger Hans Järvestam (M) som är ordförande i utbildningsnämnden.

Hans Järvestam menar dock att kostnaden inte har varit avgörande i ärendet.

– Kostnaden är inte det viktigaste, utan barnens bästa. Saken har utretts noga och de skolor vi ser som aktuella är Kyrkskolan för årskurs ett till tre, och Aggarpsskolan för årskurs fyra till nio. Tanken är att eleverna ska integreras så mycket som möjligt i den ordinarie verksamheten, säger Hans Järvestam.

Utbildningsförvaltningen och HR-enheten har redan fått i uppdrag att påbörja rekryteringen av personal till grundsärskolan eftersom specialpedagoger kan vara särskilt svåra att få tag i.

– Det finns planer på att bygga en ny skola i Svedala kommun 2024 och när vi projekterar för den så ska vi beakta särskolefrågan. Detta för att se om vi kan behöva specialdesignade lokaler eller liknande. Kyrkskolan och Aggarpsskolan är aktuella för de tre kommande åren, säger Hans Järvestam.

Publicerad 22 May 2019 08:14