Genrebild.

Genrebild. Foto: Adobe Stock

Utbyggnad av Mumindalen avbryts – i stället kan Klågerup få helt ny förskola

Arsenikfynd och dålig luftkvalitet på Mumindalen

KLÅGERUP.

Den planerade utbyggnaden av Mumindalens förskola avbryts. I stället vill utbildningsnämnden tidigarelägga byggandet av en helt ny förskola i Klågerup.

Av
Emma Brännman

För ett år sedan togs beslutet att bygga om och bygga ut Mumindalens förskola i Klågerup. Under pågående arbete hittades gamla slipers som visade sig innehåll arsenik och ett saneringsarbete påbörjades.

– Samtidigt har Svedab, som äger lokalerna, avrått från en utbyggnad av förskolan eftersom det visade sig krävas för stora ingrepp. Dessutom har man upptäckt att luftkvaliteten på förskolan inte är vad den borde. Därför har vi flyttat barnen till Hattstugans paviljonger i Bara. Det är en drastisk åtgärd men det är för barnens och personalens bästa, säger Hans Järvestam (M) som är ordförande i utbildningsnämnden.

Totalt berörs 90 barn. På grund av att det inte går att bygga ut förskolan måste andra lösningar till.

– Sedan tidigare är det planerat för en ny förskola i Klågerup med byggstart 2024. Nu går vi till kommunstyrelsen och begär att få flytta fram byggstarten så att vi kan börja projektera för den nya förskolan redan nu, säger Hans Järvestam.

Förskolan ska ha plats för 160-200 barn. Var den ska ligga är inte bestämt.

– Tanken är att vi ska kunna återställa Mumindalens förskola och att barnen ska återgå dit till hösten. Men om vi inte får rätsida på det här så måste vi hitta en annan tillfällig lösning genom till exempel paviljonger. Vi har ett kontrakt med Svedab till 2033 för Mumindalens lokaler, men det måste vara ekonomiskt försvarbart, säger Hans Järvestam.

Publicerad 22 May 2019 08:45