Foto: Volker Kreinacke/Adobe Stock

Högtryck på bygglovsärenden i kommunen – långa väntetider

Drar in telefontider tillfälligt

SVEDALA.

Söktrycket för bygglov är för närvarande högt i kommunen. Så högt att Svedala kommun stoppar telefontiderna till handläggarna för att hinna med.

Av
Emma Brännman

Det är många som hör av sig om bygglov och anmälningspliktiga åtgärder till Svedala kommun just nu. Så många att bygg- och miljönämnden har fattat beslut om att tillfälligt dra in telefontiderna till handläggare och administratörer inom bygglovsärenden. Personalen behöver tid att färdigställa pågående ärenden medan de väntar på förstärkning i form av nya medarbetare. Därför kan de som ansöker om bygglov nu räkna med längre handläggningstider.

Telefonpausen gäller för närvarande till efter midsommar samtidigt som mejl besvaras i begränsad omfattning.

Publicerad 05 June 2019 07:00