Mumindalen väntas öppna igen i höst.

Mumindalen väntas öppna igen i höst. Genrebild: Adobe Stock

Mumindalens förskola öppnar igen i höst

Positiva resultat från senaste mätningarna

KLÅGERUP.

Mumindalens förskola öppnar igen till hösten. Detta är det senaste beskedet från Svedala kommun.

Av
Emma Brännman

För cirka ett år sedan togs beslutet att bygga ut Mumindalens förskola i Klågerup. Under pågående arbete hittades gamla slipers som visade sig innehålla arsenik. Ett saneringsarbete inleddes, 90 barn med personal flyttades till Hattstugans paviljonger i Bara och utbildningsnämnden bestämde att utbyggnaden av Mumindalen skulle avbrytas.

Nu meddelar Svedala kommun att man jobbar för att bevara förskolan och att barn och personal kan återvända till lokalerna i höst. De senaste mätningarna på Mumindalens förskola har visat positiva resultat, men ett antal åtgärder kvarstår. För närvarande finns inget beslut om vilket datum förskolan öppnar igen men någon gång under hösten blir det möjligt, enligt kommunen.

Provtagningar från den norra delen av skolgården visar att marken nu är i sådant skick att skolgården med lekmiljöer kan återställas. Samma typ av undersökning görs även i marken på den andra sidan av skolgården och väntas vara klar den 1 juli. Beroende på vad den visar vidtas åtgärder då.

Mätningarna inomhus visar att det inte förekommer några skadliga substanser i förskolans huvudbyggnad. Huvudbyggnaden genomgår en renovering och får ett nytt ventilationssystem eftersom luftkvaliteten visat sig vara dålig. Vidare undersökningar ska göras av de två övriga byggnaderna på Mumindalen. De väntas bli klara innan midsommar.

Publicerad 05 June 2019 09:53