Obs genrebild.

Obs genrebild. Foto: Adobe Stock

Fortsatta föroreningar på Mumindalen – barnen får stanna i Bara

Ny provtagning visar på förhöjda halter av arsenik och PAH – dock i mindre skala

KLÅGERUP.

Nya provtagningar på Mumindalens förskola visar på fortsatt förhöjda halter av föroreningar. De är i mindre omfattning än tidigare, men barn och personal måste stanna i Bara tillsvidare.

Av
Emma Brännman

Tidigare i år upptäcktes förhöjda värden av arsenik och PAH (polyaromatiska kolväten) på skolgården på Mumindalens förskola i Klågerup. 90 barn med personal flyttades då från de berörda avdelningarna till förskolan Hattstugans paviljonger i Bara och en sanering av skolgården inleddes.

Nu har en ny provtagning gjorts på den södra delen av skolgården. Den visar på förhöjda halter av samma föroreningar som på de norra delarna, men inte i samma omfattning. På andra områden av skolgården visar provtagningen ingen förekomst av skadliga ämnen alls.

Nu ska kommunen ta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas, samt hur och när. Alternativa utemiljöer ska ses över. Barn och personal från de berörda avdelningarna får stanna på Hattstugan tillsvidare, enligt Svedala kommun.

Publicerad 20 August 2019 08:57